Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch trên địa bàn phường Hương Vân
Ngày cập nhật 16/10/2023

Tình hình tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch trên địa bàn phường Hương Vân

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 thị xã Hương Trà và Kế hoạch số 1841/KH-UBND ngày 14/6/2022 về Chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của UBND thị xã Hương Trà. Qua tổng hợp số liệu của 07 Tổ dân phố, hiện nay trên địa bàn phường Hương Vân, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch tính đến tháng 10 năm 2023 là: 1.635 hộ (6.283 nhân khẩu), trên tổng số hộ 1.668 hộ (6.589 nhân khẩu) đạt tỷ lệ 98% về số hộ và 95,3% về nhân khẩu.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.770
Truy cập hiện tại 7