Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 2630/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND thị xã Hương Trà và Kế hoạch số 825/KH-UBND ngày 06/10/2023 của UBND phường Hương Vân về Tổ chức ngày pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2023. UBND tổ chức lồng ghép nhân ngày...
Thực hiện công văn số 208/PTP  ngày 06/10/2023 của Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà về việc Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín...
Sáng 30/9, Trạm y tế phường Hương Vân phối hợp Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng  tổ chức Hội nghị truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên năm 2023 .  

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở nêu trên thì việc nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết. Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành qui trình giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân bằng hình thức trực tuyến trên tài khoản dịch vụ công và tài khoản...
Sở Tư pháp đã rà soát, hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (tính đến ngày 31/01/2023).
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh và cổng thông tin điện tử của phường Hương Vân  

UBND phường Hương Vân nhận được Công văn số 222/UBND-TP ngày 10/02/2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2023.

Để triển khai thi hành Thông tư đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND phường yêu cầu trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; tất cả cán bộ, công chức phường quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nội dung Thông tư số 01/2023/TT-BTP. Toàn văn Thông tư được đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND phường tại địa chỉ: https://huongvan02.thuathienhue.gov.vn (Kênh Phổ biến, giáo dục pháp luật).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.803
Truy cập hiện tại 4