Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1góp ý dự thảo Chương trình hành động Chuyển đổi số thị xã Hương Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2022
Xem góp ý
2Góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/06/2022
Xem góp ý
3góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng thị xã Hương Trà
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/06/2022
Xem góp ý
4Lấy ý kiến góp ý về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Hương Trà
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 29/06/2022
Xem góp ý

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.787
Truy cập hiện tại 6