Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Thưà Thiên...
Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân phường Hương Vân ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về triển khai công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Hương Vân năm 2023
Ngày 15/02/2023, Ủy ban nhân dân phường Hương Vân ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2023
Ngày 15/02/2023, Ủy ban nhân dân phường Hương Vân ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Hương Vân ban hành Kế haochj số 56/KH-UBND về Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan phường Hương Vân năm 2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.763
Truy cập hiện tại 4