Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022
Ngày cập nhật 12/04/2022

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Hương Vân đã ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn phường Hương Vân, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tại Quyết định 296/QĐ-UBND, UBND phường đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn phường Hương Vân gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Minh Hóa – Phó Chủ tịch UBND phường              : Trưởng đoàn; 

2. Ông Võ Minh Kỳ – Trưởng trạm Y tế                                 : Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Lê Chiêu Anh Hiền – Cán bộ trạm Y tế                       : Thành viên;

4. Ông Nguyễn Viết Thắng –  PhóTrưởng Công an phường       : Thành viên;

5. Ông Nguyễn Hữu Tiệp – Phường đội phó                               : Thành viên;

Tham gia thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn phường Hương Vân mời thêm các ông, bà:

7. Ông Nguyễn Quyệt – Chủ ịch Hội CCB phường;

8. Ông Hồ Thái Anh – Chủ tịch Hội Nông dân phường;

9. Ông Hồ Văn Thân – Bí thư Đoàn phường;

10. Bà Cao Thị Vân – Chủ tịch Hội LHPN phường

Theo đó, UBND phường giao trách nhiệm cho Đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm của phường tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng VSATTP của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường trong năm 2022.

- Xử lý các trường hợp vi phạm về VSATTP theo quy định của pháp luật.

- Kết thúc các đợt kiểm tra, Đoàn tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra và kiến nghị, đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn với Ban chỉ đạo phường./.

 

 

Lê Minh Hóa
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 303.751
Truy cập hiện tại 3